Các Phần thưởng Cy Pres - Bảo vệ riêng tư người dùng và Bảo mật Online

Phần thưởng Cy pres là các quỹ được phân phối như một phần của các dàn xếp vụ kiện tập thể tại Hoa Kỳ. Khi toàn bộ phần quỹ không thể được phân phối cho các thành viên trong lớp, chúng có thể được phân phối cho các nhóm phi lợi nhuận, vận động chính sách và các nhóm nghiên cứu thông thường đại diện cho các thành viên trong lớp. Phần thưởng Cy pres về quyền riêng tư của người tiêu dùng có thể giúp Dự án Tor Project hướng dẫn các cá nhân và tổ chức về cách duy trì riêng tư trực tuyến của họ, ủng hộ các biện pháp bảo vệ sự riêng tư, và xây dựng các công nghệ mã nguồn mở, miễn phí với ưu tiên là quyền riêng tư.

Về dự án Tor Project

Dự án Tor Project là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 có trụ sở tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 2006 với sứ mệnh thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do bằng cách:

  • Khởi tạo và triển khai các công nghệ ẩn danh và riêng tư miễn phí mã nguồn mở,
  • Hỗ trợ tính khả dụng và sử dụng không hạn chế của chúng, và
  • Mở rộng hiểu biết khoa học và phổ thông đại chúng.

Dự án Tor Project và cộng đồng xung quanh của nó phát triển và phân phối một số công nghệ bảo mật mã nguồn mở miễn phí và phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi: Trình duyệt Tor và mạng lưới Tor.

Vượt lên trên sự phát triển công nghệ, tổ chứ giúp đỡ mọi người giữ vững sự riêng tư của họ khi trực tuyến. Dự án Tor Project đã giáo dục cho hàng nghìn những nhà hoạt động, nhà báo, những nhà bảo vệ nhân quyền, thư viện, người tiêu dùng và người dùng Internet thông thường về việc làm thế nào để bảo vệ và giữ vững sự riêng tư của họ khi trực tuyến.

Dự án Tor Project được công nhận là chuyên gia hàng đầu về riêng tư trực tuyến và thường được giới truyền thông tìm đến để biết thông tin về cách các cá nhân và người tiêu dùng có thể bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Trong quá khứ, dự án Tor Project đã nhận được các phần thưởng Cy pres về quyền riêng tư của người tiêu dùng thông qua các khoản trợ cấp về Quyền riêng tư người tiêu dùng thuộc Quỹ Rose. Tổ chức này có hơn một thập kỷ kinh nghiệm thực hiện thành công các dự án với các nhà tài trợ và đối tác đa dạng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động; Quỹ khoa học Quốc gia; Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng (DARPA); và Quỹ Dân chủ Truyền thông.

Liên hệ với dự án Tor Project về một Phần thưởng Cy Pres

Nếu bạn muốn nói chuyện với ai đó tại Dự án Tor Project về việc tổ chức có thể phù hợp cho một phần thưởng Cy pres hay không, xin vui lòng liên hệ với nhóm team tại grants@torproject.org.

Thông tin thêm