Βραβεία Cy Pres – Απόρρητο καταναλωτή και απόρρητο στο Διαδίκτυο

Τα βραβεία Cy pres είναι κεφάλαια που διανέμονται ως μέρος διακανονισμών των ομαδικών αγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν το σύνολο των κεφαλαίων δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της, μπορούν να διανεμηθούν σε ομάδες μη κερδοσκοπικές, υπεράσπισης και έρευνας που γενικά εκπροσωπούν τα μέλη της. Τα βραβεία cy pres του απορρήτου καταναλωτή, μπορούν να βοηθήσουν το Tor Project να εκπαιδεύσει άτομα και οργανισμούς σχετικά με το πώς να διατηρήσουν το απόρρητό τους στο διαδίκτυο, να υποστηρίξουν την προστασία του απορρήτου και να δημιουργήσουν σημαντικές δωρεάν τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα που δίνουν προτεραιότητα στο απόρρητο.

Σχετικά με το Tor Project

Το Tor Project είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)3 με έδρα στις ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών με:

  • Δημιουργία και ανάπτυξη δωρεάν και ανοιχτής τεχνολογίας υπέρ της ανωνυμίας και του απορρήτου,
  • Υποστήριξη της απεριόριστης διαθεσιμότητας και χρήσης τους και
  • Προώθηση της επιστημονικής και δημοφιλούς λογικής τους.

Το Tor Project και η κοινότητά γύρω του, αναπτύσσουν και διανέμουν μερικές από τις πιο δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες δωρεάν, ανοιχτού κώδικα τεχνολογίες απορρήτου: το Tor Browser και το δίκτυο Tor.

Πέρα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο οργανισμός βοηθά τους χρήστες να προστατεύουν το απόρρητό τους στο διαδίκτυο. Το Tor Project έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες ακτιβιστές, δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιβλιοθηκάριους, απλούς και μέσους χρήστες του διαδικτύου, σχετικά με τον τρόπο προστασίας και διατήρησης του απορρήτου τους στο διαδίκτυο.

Το Tor Project έχει αναγνωριστεί ως το κορυφαίο ειδικό λογισμικό στο διαδικτυακό απόρρητο και αναφέρεται συχνά από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την προστασία του απορρήτου των καταναλωτών.

Στο παρελθόν, το Tor Project υπήρξε αποδέκτης των βραβείων απορρήτου των καταναλωτών μέσω των επιχορηγήσεων του Rose Foundation. Ο οργανισμός έχει πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας με επιτυχία στην προσφορά έργων με χρηματοδότες και συνεργάτες, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ - Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας. Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, Οργανισμός Προηγμένων Ερευνητικών Έργων Άμυνας (DARPA) και το Ταμείο για τη Δημοκρατία των ΜΜΕ.

Επικοινωνία σχετικά με το Cy Pres Award με το Tor Project

Εάν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον στο Tor Project σχετικά με το εάν ο οργανισμός μπορεί να είναι κατάλληλος για ένα βραβείο cy pres, επικοινωνήστε με την ομάδα στο grants@torproject.org.

Περαιτέρω πληροφορίες