Bạn đã được trang bị để duyệt tự do. Tor là công cụ mạnh nhất cho riêng tư và tự do online trực tuyến. Nó là phần mềm miễn phí và mã nguồn mở được duy trì bởi dự án Tor Project và một cộng đồng các tình nguyện viên trên toàn thế giới.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ Tor được bảo mật và an toàn cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Quyên góp ngay bây giờ!

Bạn muốn tham gia cộng đồng của chúng tôi chứ? Bắt tay vào cùng Tor thật là dễ dàng.