Jeni i pajisur për të shfletuar lirisht. Tor-i është mjeti më i fortë për privatësi dhe liri në internet. Është software i lirë dhe me burim të hapur, i mirëmbajtur nga Projekti Tor dhe një bashkëi vullnetarësh anembanë botës.

Na duhet ndihma juaj për ta mbajtur Tor-in të sigurt dhe të parrezik për miliona anembanë rruzullit. Dhuroni Tani!

Doni të bëheni pjesë e bashkësisë tonë? Të përfshiheni në projektin Tor është e lehtë.