Bản phát hành mới: trình duyệt Tor Browser 10

Trình duyệt Tor Browser 10 mới bóng bẩy dành cho Máy tính Desktop hiện có sẵn từ trang tải xuống Trình duyệt Tor Browser và cả từ thư mục phân phối của chúng tôi!

Phiên bản Android dành cho Trình duyệt Tor Browser 10 đang được phát triển một cách tích cực và chúng tôi đang hỗ trợ phiên bản hiện tại cho đến khi phiên bản mới sẵn sàng. Mozilla đã thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào mà họ biết được về những ảnh hưởng đến phiên bản này. Chúng tôi hy vọng sẽ phát hành Trình duyệt Tor Browser mới dành cho Android dựa trên Fenix trong những tuần tiếp theo.

Trình duyệt Tor Browser 10 đi kèm với Firefox 78.3.0esr, cập nhật NoScript lên 11.0.44 và Tor lên 0.4.4.5. Bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật bảo mật quan trọng cho Firefox.

Bản phát hành Trình duyệt Tor Browser mới này tập trung vào việc ổn định Trình duyệt Tor Browser dựa trên một bản phát hành hỗ trợ mở rộng mới của Mozilla Firefox. Trình duyệt Tor Browser 10.0 là bản phát hành ổn định đầu tiên của sê-ri 10.0 dựa trên Firefox 78esr.

Lưu ý: Trình duyệt Tor Browser 10.0 là sê-ri Trình duyệt Tor Browser cuối cùng hỗ trợ CentOS 6. Bắt đầu với sê-ri 10.5, CentOS 6 không được hỗ trợ.

Cung cấp thông tin phản hồi

Nếu bạn tìm thấy một lỗi bug hoặc có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện bản phát hành này, vui lòng cho chúng tôi biết. Cảm ơn tất cả các nhóm team xuyên suốt Tor, và cùng nhiều những tình nguyện viên, những người đã đóng góp cho bản phát hành này.

Bạn có cần trợ giúp không?

Xem câu hỏi thường gặp của cộng đồng chúng tôi

Truy cập hỗ trợ

Giữ liên tạc

Chat live trực tiếp với chúng tôi!

Tham gia với chúng tôi trên IRC